Skip to main content
Prima pagină / Notă de informare

Notă de informare

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal Policolor

Rezumat

Prezentul document, constituie nota de informare cu privire la activitățile desfășurate de către Policolor SA în care sunt implicate datele dumneavoastră cu caracter personal, va pune la dispoziție aspectele necesare pentru a fi informat într-un mod cât mai corespunzător despre parcursul acestor date in cadrul organizației.

Astfel, Policolor SA, reprezintă entitatea care va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceste date pot fi cel mai adesea: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, și vor fi primite și prelucrate în diverse situații, precum: vânzare de produse, emiterea cardului de fidelizare, activități de marketing etc. Dacă va fi cazul, în mod evident va trebui să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a vă răspunde la solicitari sau de a vă comunica aspect pe care trebuie sa le cunoasteti.

De asemenea, dorim să fiți informați și asupra faptului că datele personale cu care lucrăm pot proveni direct de la dumneavoastră (când faceți o comandă în magazinele fizice sau on-line, de exemplu), de la un terț (în cazul în care agențiile de marketing cu care colaborăm ne oferă datele dvs. în calitate de participant la concursurile organizate ) sau din activitățile desfășurate în relațiile comerciale dintre dvs. și Policolor.

Ceea ce ne îndreptățește să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal este, în primul rând, necesitatea încheierii și executării contractului de vânzare produse Policolor si/sau prestări servicii, (conform art. 6 lit. b) în lipsa oferirii și utilizării datelor personale neputând exista un astfel de contract. Un alt temei în baza căruia prelucrăm datele personale este constituit de acordul pe care ni-l oferiți, (conform art. 6, alin. 1, lit a) privitor la anumite activități care nu pot fi desfășurate în lipsa unuia astfel de acord. Prelucrăm datele cu caracter personal având la bază și interesul legitim de a desfășura unele activități ce implică astfel de date atunci când este cazul (conform art. 6 alin. 1 lit. f).

În plus, dorim să aveți în vedere anumite drepturi, detaliate la Capitolul VIII al acestui document, pe care le puteți exercita ori de câte ori este cazul și aveți motiv în acest sens.

Important de avut în vedere este că oricând ne puteți contacta la adresa de e-mail gdpr@policolor.ro dacă doriți să luați legătura cu noi privitor la prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Toate acestea fiind spuse, pe scurt, în cele ce urmează aveți la dispoziție detalierea lor, în scopul formării unei imagini cât mai ample referitoare la parcursul datelor personale.

Continut
Cap. I Introducere
Cap. II Definiții și lămurirea unor noțiuni
Cap. III Scopurile prelucrării datelor cu caracter persoan și tipul acestora raportat la fiecare scop
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul vânzării produselor puse la dispoziție de către Policolor
1.1. Vânzarea produselor Policolor în magazinul online (vanzare produse la distanta)
1.2. Vânzarea produselor Policolor prin intermediul diverselor platforme
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înregistrării clienților Policolor în programul de fidelizare
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării concursurilor organizate de către Policolor
4. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cercetarea pieței
5. Alte categorii de prelucrări
Cap. IV Durata stocării datelor
Cap. V Utilizarea furnizorilor de servicii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/prelucrarea datelor în țări din afara Spațiului Economic European
Cap. VI Sursa datelor cu caracter personal
Cap. VII Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Cap. VII Securitatea datelor
Cap. VIII Drepturile dumneavoastră
1. Dreptul de acces
2. Dreptul de retragere a consimțământului
3. Dreptul de rectificare
4. Dreptul de ștergere
5. Dreptul de portare a datelor
6. Dreptul la obiecție
7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
Cap. IX Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal
Cap. X Contact (pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate)
Cap. XI Dreptul de a depune plângere
Cap. XII Întrebări despre protecția datelor

Cap. I Introducere

Protecția datelor cu caracter personal este un obiectiv important al organizației noastre. Vă respectăm intimitatea și viața personală.

De la data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 (al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Reușim să îndeplinim dispozițiile prescrise de acest Regulament, prin aducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor de protecție aferente prelucrării datelor cu caracter personal.

Una dintre ele este informarea într-un mod transparent și precis a tuturor utilizatorilor site-ului nostru web www.policolor.ro (unde veți regăsi nota prezentă), precum și a clienților Policolor.

Prin urmare, vă vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când optați pentru a fi client al uneia dintre entitățile Policolor sau când utilizați opțiunile incluse în site-ul nostru web de exemplu formularul de contact.

În calitate de operator, Policolor SA denumit în cele ce urmează Policolor sau Societatea, este o persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Timișoara, nr. 98, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului J40/205/1991, având CUI RO 326318.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea datelor, comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare al datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor:

· Procesul de vânzare realizat prin intermediul magazinului online Policolor;
· Înregistrarea în programele de fidelizare ale magazinelor noastre, pentru înregistrarea cardului de fidelizare și, de-asemenea, pentru acordarea de bonusuri de fidelizare.
· Vânzări prin intermediul diverselor platforme care facilitează acest proces (de exemplu, eMag);
· Participarea la diverse concursuri organizate de către Policolor în mediul on-line: Instagram, Facebook, etc.
· Activități de marketing desfășurate prin intermediul site-ului web (de exemplu, spoturi publicitare).

În activitatea noastră, ne facem responsabili de respectarea cu strictețe a principiilor existente la nivelul Regulamentului, astfel:

· principiul legalității, echității și transparenței – în sensul în care prelucrarea datelor se face într-o formă concisă, inteligibilă, doar în baza unui temei legal, respectând condițiile impuse prin acest regulament;
· principiul limitării legate de scop – prelucrarea datelor este realizată pentru un scop clar, bine definit și stabilit încă de la început;
· principiul reducerii la minim a datelor – datele prelucrate vor fi doar cele relevante situației și limitate doar la scopul stabilit;
· principiul exactității – învederează faptul că datele prelucrate trebuie să fie exacte și actualizate.

Practicile noastre privind protecția datelor sunt conforme cu legislația aplicabilă. Cu toate acestea, dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei politici privind protecția datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea să ne comunicați obiecția dvs. la adresa gdpr@policolor.ro.

Cap. II Definiții și lămurirea unor noțiuni

1. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate datele care se referă la dumneavoastră personal. În general, acestea includ date de identificare și caracteristici personale (nume, prenume, CNP, cetățenie, adresa de domiciliu/rezidență, număr telefon, etc.), date de identificare electronice (elemente identificare din diverse aplicații, IP, Skype ID, ID Facebook, Instagram etc.).

2. Persoană vizată. Prelucrare. Operator, respectiv persoană împuternicită de operator

Întâi de toate, dorim să explicăm noțiunea de persoană vizată, des întâlnită în prezenta notificare și nu numai.

Prin această noțiune se înțelege persoana ale cărei date personale sunt prelucrate, și care beneficiază de protecție și siguranță grație cerințelor Regulamentului implementate de către operator în activitatea sa. În activitatea Policolor, aceasta poate fi reprezentată, spre exemplu, de către persoanele care utilizează site-ul nostru web sau persoane care aleg să achiziționeze produsele noastre.

Prelucrare, înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Așadar, ori de câte ori vă sunt colectate datele personale oferite de către dvs., fiind apoi utilizate în scopurile descrise în această notă de informare, are loc o prelucrare a datelor dvs., cu caracter personal.

Conform Regulamentului, operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism ”care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”.

Policolor îndeplinește rolul de operator, prelucrând datele cu caracter personal primite de la persoanele vizate, fiind cel care stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a acestor date. Astfel, acesta este obligat să asigure conformitatea activității sale de prelucrare cu normele impuse de Regulament, cu scopul de a oferi siguranță datelor persoanelor vizate, care își încredințează datele personale pentru îndeplinirea anumitor scopuri.

Tot în textul Regulamentului este definită și noțiunea de persoană împuternicită de operator, ca fiind „persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului”. Acesta nu va prelucra datele personale ale persoanelor vizate decât cu acordul operatorului, în limitele și condițiile impuse de acesta.

În situația de față, persoanele împuternicite de operator pot fi persoanele cu anumite atribuții în cadrul activității acestuia și care intră în contact cu datele personale ale persoanelor vizate în desfășurarea activităților lor, cum ar fi diverși furnizori sau colaboratori (exemplu, agenția de publicitate).

Cap. III Scopurile prelucrării datelor cu caracter personale și tipul acestora raportat la fiecare scop

În cele ce urmează, vom prezenta pe rând scopurile în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la nivelul organizației noastre, exemplificând pentru fiecare dintre aceste scopuri categoriile de date personale puse în discuție.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul vânzării produselor puse la dispoziție de către Policolor

Ca activitate principală, Policolor pune la dispoziție persoanelor interesate produse specifice: vopseluri, lacuri, materiale de finisaj etc.

Vânzarea acestora are loc prin intermediul a două căi principale:

1.1. Vânzarea produselor Policolor în magazinul online (vanzare produse la distanta)

În această activitate, Societatea prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal, necesare procesului de facturare: · nume, prenume;
· adresă de rezidență;
· adresă de e-mail;
· detalii cont client;
· nume persoană care preia/receptioneaza produsele.
· date financiare aferente plăților (card bancar, cont bancar)
· detalii adresă de livrare (acolo unde se aplică)
· opinii legate de produsele achizitonare sau recomandari referitoare la folosire

1.2. Vânzarea produselor Policolor prin intermediul diverselor platforme

În acest caz, este vorba despre platforma eMag/mazagine online (proprii/parteneri), prin care persoanele interesate pot comanda produsele Policolor. Pentru acest lucru este vorba despre următoarele date cu caracter personal:

· nume, prenume;
· adresă de e-mail firmă/personală;
· funcție;
· semnătură.
· date financiare aferente plăților (card bancar, cont bancar)
· detalii adresă de livrare (acolo unde se aplică)

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înregistrării clienților Policolor în programul de fidelizare

În cadrul acestui proces, în cazul în care sunteți interesați să fiți parte în programul de fidelizare al Policolor, veți avea la dispoziție în magazinele partenere/platforme online /reprezentanți Policolor, completarea unui formular cu următoarele date personale:

· nume,
· prenume,
· număr de telefon,
· adresă de e-mail.

După completarea formularului, va putea avea loc înregistrarea cardului dvs., putând să îl folosiți ulterior în scopurile menite acestuia.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării concursurilor organizate de către Policolor

Ocazional, Societatea organizează, în colaborare cu o agenție de marketing specializată, concursuri pe platformele Policolor (Instagram, Facebook, alte platforme social media). Aceste concursuri au ca premii produse Policolor, iar înregistrarea în cadrul acestora are loc prin înregistrarea ID-ului de utilizator pe una dintre aceste platforme. În cazul în care sunteți câștigătorul unuia dintre aceste concursuri, vi se vor solicita următoarele date cu caracter personal:

• nume, prenume;
• număr de telefon și/sau adresă de e-mail;
• adresă de livrare a premiului.

Pentru situația acordării de premii/cadouri datele menționate anterior se pot complementa cu:

• date de identificare din cartea de identitate: CNP, adresă, serie și număr CI
• date financiare: cont bancar

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cercetarea pieței

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul cercetării de piață și sondajelor de opinie. Puteți să revocați în orice moment consimțământul dat (cu efect pentru viitor, fără a vă expune motivele), urmând ca datele sa fie anonimizate pe baza solicitării exprese. În acest scop, datele dvs. vor fi anonimizate, utilizate de noi exclusiv în scopuri statistice, neputând fi făcute corelații cu dvs. în nicio situație.

Această prelucrare a datelor servește în mod special la îmbunătățirea ofertelor de servicii care prezintă o mai mare relevanță pentru dvs.

5. Alte categorii de prelucrări

De-asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc și în vederea următoarelor procese:

· actualizarea datelor,
· evaluări de satisfacție a clienților,
· răspunsuri la cereri,
· contacte telefonice,

Societatea noastră nu solicită și nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale, ci doar date non-sensibile, necesare și relevante, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere legal să facă acest lucru într-o etapă ulterioară.

De-asemenea, este de menționat faptul că în activitatea de vânzare desfășurată de Policolor pot fi întâlnite și situații în care în calitatea de client/cumpărător se află o persoană care nu a împlinit încă vârsta de 16 ani (cazul contractelor de vânzare-cumpărare a produselor, realizate în numele și pe seama minorilor de către reprezentanții/ocrotitorii lor legali, sau chiar de minori însuși -în funcție de valoarea produselor achiziționate). În această situație operatorul va avea în grijă să fie luate toate măsurile necesare pentru ca prelucrarea datelor personale ale acestora va fi desfășurată în acord cu art. 8 din Regulament. Ca precizare, datele persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani vor fi colectate doar în scopul explicat mai sus.

Cap. IV Durata stocării datelor

În ceea ce privește durata pentru care păstrăm datele dvs. este de 10 ani, cu scopul de a asigura continuitate în cazul în care după finalizarea comenzilor sau solicitării curente doriți să continuați sau să efectuați alte comenzi sau solicitări tot prin intermediul echipelor noastre.

De asemenea, este bine să știți faptul că datele dvs. vor fi păstrate pe întreaga durată a realizării contractului.

Cap. V Utilizarea furnizorilor de servicii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/prelucrarea datelor în țări din afara Spațiului Economic European

Pentru buna desfasurare a activitatilor de achizitie si livrare, este posibil transferul de date catre diverse firme cu rolul de a asigura transportul achizitiilor (se vor transfera datele de identificare, locatia unde se livreaza, date de contact).

De asemenea se pot folosi, Operatori indepenti pentru procesarea platilor electronice, de exemplu EuroPayment Service SRL, firma ce va asigura procesarea datelor de card.

Pentru toate cazurile sus mentionate, Policolor asigura validarea anticipata a furnizorului/operatorului indepenent si semnarea anticipata a unor clauze de protectie a transferului de date corespunzator solicitarii Regulamentului

Policolor NU utilizează pentru furnizarea serviciilor și prelucrarea datelor dvs. furnizori din afara Spațiului Economic European.

În eventualitatea în care se va întâmpla acest lucru, ne vom asigura că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Cap. VI Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obținute din următoarele surse:

a. direct de la dvs. atunci când: oferiți datele necesare facturării atunci când achiziționați produsele noastre; completați formularul în vederea obținerii cardului de fidelizare etc.;

b. indirect de la terți, cum ar fi în cazul în care primim datele dvs. personale de la terții cu care colaborăm (spre exemplu, platforma eMag sau alte platforme proprii sau ale unor parteneri prin care plasați o comandă, agenția de publicitate care organizează concursurile la care participați);

c. prin activitățile pe care le desfășurați în timpul cât sunteți clientul nostru/utilizatorul site-ului Policolor.

Cap. VII Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise în prezenta notificare sunt:

(i) executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract vânzare-cumpărare al produselor noastre;
< (ii) interesele noastre legitime în conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor;
< (iii) consimțământul dvs.

Dorim să vă precizăm că în cazurile (i) și (ii), în lipsa datelor cu caracter personal necesare finalizării contractului respectiv, va fi imposibilă încheierea acestuia.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți includ cerințele noastre de a utiliza datele dvs. personale în litigii, anchete ale autorităților, marketing sau publicitate sau în alte scopuri legale care implică Policolor.

În cazul în care Policolor este obligat de un act normativ (lege, regulament, decizie) ordonanță sau hotărârea judecătorească să comunice date cu caracter personal, conformarea poate și va fi îndeplinită fără a fi necesară informarea sau acordul persoanei vizate.

Cap. VII Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementăm măsuri de securitate fizică, IT și organizaționale, rezonabile și adecvate, pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Informațiile pe care le furnizați prin intermediul platformelor online vor fi transmise ulterior, în formă criptată, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor de către terți. Puteți identifica acest aspect prin faptul că în bara de stare a browserului dvs. apare simbolul unui lacăt închis, iar adresa URL începe cu „https“.

În vederea îmbunătățirii măsurilor prezentate în actuala Politică de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită, iar modificările ce vor surveni vor fi descrise în versiunea actualizată.

Policolor va testa și revizui periodic eficiența măsurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Furnizarea de informații personale de către dvs. este în întregime voluntară și aveți dreptul să nu furnizați informații personale.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: gdpr@policolor.ro.

În rândul măsurilor organizatorice luate de către organizația noastră și care garantează siguranța prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal se înscrie și faptul că este îndeplinită procedura de instruire a angajaților proprii și a persoanelor împuternicite de operator și a angajaților acestora, în sensul respectării normelor GDPR și conștientizării importanței acestora. În cazul în care există un transfer de date cu caracter personal de la operator către persoanele împuternicite de către acesta sau către angajați, acesta este realizat în condiții legale, de securitate, întrunindu-se garanțiile necesare.

În cazul în care noi, în calitate de operator, colaborăm cu un alt operator în prelucrarea datelor cu caracter personal, garantăm încheierea, în mod legal și transparent, a unui acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conținutul căruia este explicată pe larg divulgarea datelor cu caracter personal către celălalt operator, totul realizându-se în condiții care să asigure protecția prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Cap. VIII Drepturile dumneavoastră

1. Dreptul de acces

Aveți dreptul să solicitați oricând informații de la noi despre datele stocate despre dvs., precum și, între altele, despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transmise aceste date și despre scopul stocării. Pentru toate celelalte copii, cu excepția primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplică pentru comunicarea informațiilor pe cale electronică.

2. Dreptul de retragere a consimțământului

Dacă v-ați dat acordul cu privire la utilizarea datelor în baza temeiului legal al consimțământului, îl puteți retrage în orice moment cu efect pentru viitor, fără a vă expune motivele. Pentru aceasta este suficient să trimiteți un e-mail la gdpr@policolor.ro. Acest demers al dvs. nu va afecta prelucrarea datelor efectuată până în acel moment, aceasta rămânând un proces legal și valabil.

3. Dreptul de rectificare

În cazul în care datele dvs. colectate de organizația noastră sunt incorecte, puteți să solicitați corecția acestora în orice moment prin contactarea proiectului/serviciului de interes pentru dvs. sau a reprezentantului cu care sunteți în contact.

4. Dreptul de ștergere

Aveți dreptul să obțineți de la Policolor ștergerea datelor dumneavoastră, ce poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând:

· situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării;
· situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare;
· situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuată în orice moment, prin intermediul solicitării prin metodele deja enunțate sau utilizând datele noastre de contact generale aferente fiecărui proiect/serviciu. De regulă, datele dvs. sunt șterse imediat, dar nu mai târziu de o lună de la solicitarea acestui drept. Dacă ștergerea contravine intereselor organizației sau menținerea datelor este necesară conform obligațiilor de păstrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglementări legislative, respectiv comerciale sau altor motive prevăzute de lege, în loc de ștergere, se poate efectua numai blocarea datelor dvs. Dacă acesta este cazul contului dvs. de client, veți primi o notificare de la noi în acest sens. După ștergerea datelor dvs., nu mai este posibilă primirea informațiilor.

5. Dreptul de portare a datelor

În cazul în care ne solicitați datele cu caracter personal puse la dispoziție, dacă doriți, vă vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane desemnate de dvs. datele într-un format structurat, comun și procesabil electronic. Acesta din urmă numai dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și doar aferent datelor pe care ni le-ați încredințat.

6. Dreptul la obiecție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor în condițiile și cazurile prevăzute de legea aplicabilă (situații care includ de ex: prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct), în orice moment și fără a vă expune motivele. În plus, vă informăm că, prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, este posibil ca realizarea contractului cu privire la serviciile angajate și desfășurarea programelor pentru clienți să poată fi limitate sau să nu mai poată fi realizate, rugându-vă astfel să analizați cu atenție înainte de transmiterea unor astfel de solicitări.

7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată. În cazul în care în viitor vom utiliza prelucrarea automată și creare de profiluri în sensul art. 4.4, aceasta se va face cu intervenție umană și cu respectarea dreptului de a contesta decizia și de a vă exprima punctul de vedere.

În cazul în care Policolor refuză o cerere a dvs., de exemplu, în baza dreptului de acces, vă vom oferi explicația acestei decizii, pe care la rândul său aveți dreptul să o contestați în mod legal.

Cap. IX Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

Policolor își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă și când apar modificări acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

Cap. X Contact (pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate)

Dacă ne contactați prin e-mail la gdpr@policolor.ro sau prin poștă la adresa: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29A, et. 6, sect. 5, cladirea AFI Tech Park 1, Bucuresti, informațiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de e-mail, numele dvs. și numărul dvs. de telefon, dacă este cazul) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde la întrebări sau solicitări.

Cap. XI Dreptul de a depune plângere

Aveți dreptul să depuneți o plângere la ANSPDCP, autoritatea competentă de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă sunteți de părere că vi s-au încălcat drepturile privind protecția datelor, utilizând datele disponibile la Cap. XII.

Cap. XII Întrebări despre protecția datelor

Întrebările legate de toate prelucrările de date pot fi adresate oricând la:
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29A, et. 6, sect. 5, cladirea AFI Tech Park 1, Bucuresti
Responsabil cu protecția datelor : Serban Popa
E-mail: gdpr@policolor.ro
Telefon: 021 345 1730
Nu în ultimul rând, aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la următoarele date de contact:
Web page: http://www.dataprotection.ro
Adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212
Versiune actualizată la data de 19.08.2021